مدل بافتنی لباس سرهم نوزاد

مدل بافتنی لباس سرهم نوزاد

رده سنی: نوزاد ۳ الی ۶ ماهه
نخ مورد نیاز: در کل ۸۰ گرم
نوع نخ: ۱۰۰% اکرلیک
میل بافتنی شماره: ۳ و ۳.۵ میلی متر