مدل لباس خواب زنانه

مدل لباس خواب زنانه

اندازه: ۴۲/۴۴
نخ مورد نیاز: ۳۵۰ گرم
نوع نخ: ۱۰۰% کتان
شماره میل قلاب: ۳ مییل متر

راهنمای بافت:

طبق شماره های مشخص در راهنمای بافت
شروع به بافت مدل نمایید.

موفق باشید