مدل اشارپ سه گوش قلاب بافی طرح لوکس

مدل اشارپ سه گوش قلاب بافی طرح لوکس

اندازه: ۱۵۰ × ۷۰ سانتی متر
نخ مورد نیاز: ۲۲۰ گرم
شماره قلاب : ۷ میلی متر

آموزش بافت اشارپ:
در کل رج ها به صورت رفت و برگشتی بافته می شوند
یعنی در هر رج باید بافت را برگردانید و رج دیگر را شروع نمایید.

رج ۱: ۸ زنجیره ببافید و یک پایه بلند در اولین زنجیره ای که بافتید.

رج ۲: سه زنجیره + ۵ زنجیره و یک پایه کوتاه در داخل حلقه
۵ زنجیره و یک پایه بلند بر روی سومین زنجیره ای که در رج قبل بافتید.

رج ۳: سه زنجیره + ۵ زنجیره و یک پایه کوتاه در حلقه
۵ زنجیره و یک پایه کوتاه در حلقه
۵ زنجیره + سه زنجیره و یک پایه کوتاه بر روی سومین زنجیره ای که در رج قبل بافتید.

رج ۴ و ۵ و الی آخر دقیقا مثل رج سوم می باشد
در هر رج یک حلقه به تعداد حلقه ها اضافه می گردد.

دقت کنید:
پایه کوتاه ها را در حلقه ها ببافید
اما پایه بلند ها را در انتهای هر رج باید دقیقا در سومین
زنجیره ببافید تا بافت شما شکل مثلث منظمی را به خود بگیرد.

در پایان ریشه های اشارپ را وصل نمایید.

این مدل اشارپ به درخواست یکی از دوستان قرار داده شده است.
مدل بسیار آسان ، سریع و زیبایی است.

موفق باشید.