مدل قلاب بافی پادری

مدل قلاب بافی پادری

نخ مورد نیاز: ۱۷۰ گرم نخ به رنگ کرم و ۸۰ گرم به رنگ خاکستری
قلاب شماره: ۸ میلی متری
اندازه نهایی: ۴۵ × ۶۰ سانتی متر
اندازه هر موتیف: ۱۰ سانتی متر

آموزش بافت موتیف مدل پادری:

رج ۱: در حلقه یک زنجیره + ۶ پایه کوتاه
رج ۲: با سه زنجیره رج را شروع نمایید
در این رج بر روی هر پایه کوتاه رج قبل (سه پایه بلند یکی شده + یک زنجیره + سه پایه بلند یکی شده)
ببافید.
رج ۳: با یک زنجیره و یک پایه کوتاه این رج را شروع نمایید.
سپس بر روی هر دسته پایه بلند های یکی شده از رج قبل
یک پایه کوتاه برجسته از رو به فاصله ۳ زنجیره ببافید.

آموزش بافت پایه کوتاه برجسته از روی بافت

نکته :
از آنجایی که این مدل با نخ نسبتا ضخیم بافته می شود
ابتدا موتیف ها را به تعداد لازم به صورت جدا ببافید
سپس با نخ و سوزن در محل های مشخص شده طبق راهنمای بافت
با نخ و سوزن به هم وصل نمایید.

موفق باشید.