مدل قلاب بافی رومیزی

مدل قلاب بافی رومیزی

راهنمای بافت 1

راهنمای بافت 2

مدل قلاب بافی رومیزی

اندازه نهایی: ۳۵×۸۶ سانتی متر
نخ مورد نیاز: ۶۵ گرم
نوع نخ: نخ کتان مرسریزه شده
شماره میل قلاب: قلاب استیل شماره یک میلی متر

آموزش بافت:

مدل از ۴ قسمت وسط و حاشیه وسط و موتیف های دور تا دور

و حاشیه ی دور تا دور موتیف ها تشکیل شده است.
بافت را از مرکز طبق راهنمای بافت شماره یک شروع نمایید
بافت از روش مربع بافی در هنر قلاب بافی استفاده کرده است
در زیر دیاگرام مدل در راهنمای بافت شماره یک
نوع بافت هر مربع سفید و سیاه را مشخص نموده است
برای شروع ۷۹ زنجیره بافته و سپس طبق دیاگرام
شروع به بافت قسمت مرکزی نمایید.
پس از بافت قسمت مرکزی حاشیه دور تا دور قسمت مرکزی را نیز ببافید
قسمت سوم بافت(راهنمای بافت شماره ۲) از موتیف های دور تا دور تشکیل یافته است
موتیف ها را یکی یکی ببافید و در حین بافت
به وسیله ی بافت پایه سوبل(۴ نخ روی قلاب) موتیف ها
را به قسمت مرکزی بافت متصل نمایید
پس از اتمام بافت موتیف ها، حاشیه ی دور تا دور موتیف ها را(قسمت ۴ بافت) ببافید.

موفق باشید.