سرویس چایخوری

این سرویس چایخوری تقدیم به تازه عروسای نازنین.
برای گرم نگه داشتن قوری مدله جالبیه امیدوارم ببافید و از بافتنش لذت ببرید.
تفاوت دو موتیف فقط در رنگ بندی آن است.