مدل قلاب بافی گل بنفشه

مدل قلاب بافی گل بنفشه

راهنمای بافت

مدل قلاب بافی گل بنفشه

آموزش بافت:

مدل گل بنفشه:
در ابتدا یک حلقه درست نمایید
و ۶ پایه کوتاه در حلقه ببافید
سپس طبق راهنمای بافت تا رج ۴ بافت را ادامه دهید

مدل برگ:
بافت را از زنجیره ای مرکزی ۱۶ زنجیره
شروع نمایید سپس به صورت دور تا دور بافت را ادامه دهید
دقت کنید علامت اشک مانند به معنای گره تزیینی با ۳ زنجیره می باشد.
پس از بافت برگ را به گل وصل نمایید.

از این مدل برای تزیین انواع وسایل منزل و لباس می توانید استفاده نمایید.

موفق باشید.